Studiestart på IMADA

Studiestart på IMADA

I uge 36 startede knap 200 spændte nye studerende på en af de 4 uddannelser tilknyttet IMADA.
Som en del af det omfattende studiestartsprogram havde alle 4 uddannelser en introduktion til instituttet, hvor deres kommende forelæsere fortalte om deres studier, kurser og meget andet – og selvfølgelig var fagrådet repræsenteret, og fortalte de studerende om vores arbejde og arrangementer!

I uge 37 startede semestret for alvor op for fagrådet med semestrets første fagrådsmøde hvor omkring 35 studerende på tværs af både studier og årgange deltog i livlige debatter og havde en hyggelig eftermiddag sammen. Her blev der gjort status på forårets sidste arrangementer, orienteret om efterårets kommende arrangementer og givet introduktion til studenterrepræsentanternes arbejde i både instituttets og fakultetets forskellige udvalg.
Endeligt deltog formanden for Syddanske Studerende Klaus Rose også på mødet, hvor han fortalte om deres arbejde og de mange projekter, de har kørende.

I begge uger deltog fagrådet desuden med en post på weekendens studiestartsarrangement – Science Rally d. 3. september og NAT-Turen 16.-18. september.

 

Efter en god start ser vi nu frem til endnu et spændende semester på IMADA!

IMADA intro (1) IMADA intro (2)