Arrangementer

IMADA’s fagråd arrangerer en lang række arrangementer for instituttets studerende og ansatte hele året rundt. Der er både store tilbagevendende traditioner og små hyggelige aktiviteter. Alle arrangementer har nye planlægningsudvalg hver gang, og de ansvarlige findes oftest på et af fagrådsmøderne umiddelbart inden planlægningen går igang.

 

Under Fagrådets arrangementer kan der ses en liste over de arrangementer, som fagrådet typisk står for i løbet af året.

Under Øvrige arrangementer findes ligeledes en liste over de arrangementer, som IMADAs studerende normalt deltager i, selvom fagrådet ikke er involveret i planlægningen.

Under Tilmelding er der general information omkring tilmelding til fagrådets arrangementer, samt oplysninger på aktuelle tilmeldinger til kommende arrangementer

Under Kalender findes en aktivitetskalender med alle fagrådets planlagte aktiviteter.

 

16 17