Dagsordner, referater m.m.

Fagrådsmøder afholdes som udgangspunkt den første tirsdag i hver måned (dog ikke i sommerferien eller eksamensperioder) kl. 16:15 i IMADAs fagrådslokale. Bestyrelsesmøder afholdes en gang om måneden, hvis bestyrelsen vurderer, at det er relevant. Herunder findes dagsordener og referater af fagråds- og bestyrelsesmøder afholdt i 2018.

Fagrådsmøder 2019

Indkaldelse til fagrådsmøder sker på fagrådets facebook side.

Bestyrelsesmøder 2019

Generalforsamling 2019

Ekstraordinær Generalforsamling 2018

LaTex template til referat: template (Husk at ændre filtype til .tex)