Udvalgsmedlemmer

På instituttets hjemmeside findes en liste over råd og udvalg på IMADA. For de studerende er det primært institutforum, institutråd, undervisningsudvalget og arbejdsmiljøudvalget, der er væsentlige, og derfor har de alle et eller flere medlemmer udpeget af fagrådet. Du kan finde deres navne og e-mail på listen herunder og ovenstående link, ligesom du kan komme i kontakt med dem ved at møde op til næste fagrådsmøde.

Der findes også en række råd og nævn på det naturvidenskabelige fakultet. Der sidder studerende fra IMADA i både akademisk råd og studienævnet.

IMADA’s studerende er i øjeblikket repræsenteret ved følgende studenterrepræsentanter

Institutforum

Institutråd

  • Jonatan Møller Gøttcke (Jogoe12) – Datalogi
  • Malene Christiane Nielsen (Mani815) – Anvendt Matematik
  • Andreas Abild Mortensen (Anmor16) – Datalogi

Undervisningsudvalg

  • Jonas Bamse Andersen (Jonan15) - Datalogi
  • Nina Louise Pedersen (Npede14) – Anvendt Matematik

Arbejdsmiljøudvalg

  • Gabriella Juhl Jensen (Gajen16) – Matematik
  • Nina Louise Pedersen (Npede14) - Anvendt Matematik

Det Naturvidenskabelige Studienævn

  • Maria Nathalia Vinter Kristensen (Mkris13) – Anvendt Matematik