Om os

IMADAs fagråd er en studenterforening for alle studerende på uddannelser med tilknytning til Institut for Matematik og Datalogi (IMADA) på SDU. I øjeblikket omfatter det uddannelserne: Datalogi, Matematik, Anvendt Matematik samt Matematik og Økonomi.

Fagrådet består af en bestyrelse med det overordnede koordinerende og politiske ansvar samt en lang række af instituttets øvrige studerende, som hjælper til med planlægningen af fagrådets mange sociale arrangementer.

 

Under Fagrådet findes en beskrivelse af fagrådets formål og opgaver

Under Bestyrelsen kan medlemmerne af den nuværende bestyrelse og deres kontaktoplysninger ses.

Under Råd og udvalg findes beskrivelser af de relevante politiske organer, hvor fagrådet har studenterrepræsentanter.

Under Udvalgsmedlemmer findes en oversigt over fagrådets studenterrepræsentanter i universitetets råd og udvalg.

Under Vedtægter kan fagrådets vedtægter downloades og læses.

Under Nyheder findes de seneste nyheder fra fagrådets aktiviteter, der også kan ses på forsiden.

20 21