Spring til indhold

Råd og udvalg

Institutforum finder sted en gang om måneden klokken 10-12, typisk den anden fredag i måneden. Mødet fungerer som kilde til information omkring, hvad der foregår på instituttet, fx hvem er blevet ansat, nye uddannelser, konsekvenser af diverse reformer osv. Det er obligatorisk for alle ansatte, dvs. også PhD studerende, så hvis man vil give en information, som alle på instituttet skal have, så er dette det rette sted – dette kunne fx være diverse fester. Til forskel fra de andre råd og nævn har forummet ingen direkte bestemmelse. Det kan dog besluttes, hvad IMADAs generelle holdning til et forslag er.

En gang imellem er der det såkaldte Dekanens hjørne, hvor dekanen kommer og man kan stille ham forskellige spørgsmål. Der er morgenbrød og smør til hvert møde.

Medlemmer:

  • Ingen medlemmer blandt IMADA studerende 🙁

Institutrådet er bestående af 12 medlemmer, hvoraf 2 er studerende på IMADA og de resterende er ansatte ved instituttet. Rådet mødes mindst 4 gange årligt, hvor der med henblik på rådgivning af instituttets ledelse drøftes bl.a. instituttets udvikling, organisering, sociale og faglige rammer, og økonomi. Institutrådet giver mulighed for, at de studerende kan inddrages i diskussioner vedrørende langsigtede beslutninger omkring instituttets udvikling

Medlemmer: