Møder og dokumenter

Fagrådsmøderne er åbne bestyrelsesmøder, hvor alle studerende og ansatte er velkomne. Der bliver her orienteret om nyt fra de råd og nævn fagrådet har repræsentanter i, diskuteret nyligt afholdte og kommende arrangementer samt vendt andre aktuelle problematikker for fagrådet.

Møderne er de studerendes mulighed for at blive opdateret på, hvad der rør sig på instituttet og give sin mening til kende på en hyggelig og uforpligtende måde over et stykke lækker kage.

Som noget nyt er bestyrelsen begyndt også at holde lukkede bestyrelsesmøder, hvor der kan diskuteres emner af mere politisk karakter, der ikke er egnede til at tage op på fagrådsmøderne. Disse holdes løbende efterhånden, som der opstår problemstillinger, der er relevante at diskutere i bestyrelsen.

 

Under Dagsordner, referater m.m. findes dokumenter fra den aktuelle bestyrelsesperiode.

Under Gamle dokumenter findes dagsordner, referater og regnskaber fra tidligere års fagrådsmøder og generalforsamlinger

Under Evalueringsrapport findes fagrådets årlige evalueringrapport med inputs og kommentarer fra instituttets studerende.

Under Arrangementsplakater findes plakater fra alle fagrådets arrangementer fra og med efteråret 2015.

Under Postere fra 1. års projekter findes postere fra de naturvidenskabelige førsteårsprojekter lavet af studerende fra IMADA.

 

IMADA 19