Spring til indhold

Jungle Speed Regler

IMADA‘s officielle regler for Jungle Speed

Et spil som lægger mange imadianerer tæt er Jungle Speed. Spillet kan findes på spilreolen i Saunaen. Desværre ligesom med Uno, passer spillereglerne som kommer med spillet ikke helt med hvordan spillet bør spilles.

Disse regler opdateres løbene som fejl og tvetydighed opdages.

Definitioner

 • Totem: Træstaven på midten af bordet.
 • Kortbunke: En spillers bunke af kort med billedesiden nedad.
 • Skraldebunke: En spillers bunke af kort med billedsiden opad.
 • Gryden / Midten: Bunken af kort som ligger under totem’en.
Babysol
Dette kort hedder Babysol

Spillets formål

Den første spiller som kommer af med alle sine kort, både fra sin kortbunke og skraldebunke, vinder spillet. Om man også spiller om 2. og 3. pladsen osv. afgøres af spillerene.

Spillets gang

Kortene fordeles ligeligt imellem spillerene så hver spiller starter med en fuld kortbunke og en tom skraldebunke foran sig.

Turen går med uret rundt og spillerene vender en ad gangen deres øverste kort fra deres kortbunk til deres skraldebunke. På deres næste tur skal det vendte kort lægges oven på det allerede vændte kort og på den måde opbygge deres skraldebunke.

Duel

Når man er i duel handler det om at få fat på totem’en før de andre gør det.

Der er duel når en af følgende hendelser opstår.

 • Normal duel (2 spillere): Når to spillere har samme symbol øverst i deres skraldebunke. I så fald er disse to spillere i duel. Taberen tager vinderens og deres egen skralebunke samt kortene i gryden og lægger nederst i deres kortbunke. Taberen starter næste tur.
 • Normal duel (flere spillere): Hvis, som følge af et «Pile Udad» kort, flere spillere har samme symbol, er alle disse spillere i duel sammen. Taberene tager deres egen skraldebunke, derudover uddeles vinderens skraldebunke samt kortene gryden ligeligt imellem taberene. Taberen hvis tur er tættest på vinderens (uret rundt) starter næste tur.
 • «Pile Indad» duel: Når et «Pile Indad» kort vendes er alle spillere i duel. Den der vinder duellen lægger sin skraldebunke ind i gryden. Vinderen af duellen starter næste tur.
 • «Pile Udad» duel: Når et «Pile Udad» kort vendes, tæller spilleren ned fra tre, hvorefter alle samtidig vender et kort.
  • Hvis de nye kort introducere nye dueller udspilles de, ellers starter spilleren efter dem som vendte «Pile Udad» kortet næste tur.
  • Hvis et eller flere nye «Pile Udad» kort bliver vendt, starter en ny duel.

Flere dueller samtidig: Sker flere dueller samtidig udspilles den første duel som normalt, ved flere mulige udfald vælger vinderen resultatet. Herefter udspilles de næste dueller ved at en spiller, som ikke er i duel, tager totem’en og beder spillerene i duel om at lukke øjnene. Uden at tælle ned, stiller de totem’en på bordet så det kan høres af de andre spillere. Når de høre at den er sat, må de åbne øjnene og næste duel starter.

Regler for duel: Ens sekundære hånd må ikke røre ved totem’en. Spilleren som sidst holder totem’en i deres hånd vinder og først her er duellen afsluttet. Man må gerne bruge magt for at få at få totem’en, dog må man ikke slå eller sparke. I tilfælde af flere dueller må andre spillere som også er i duel gerne blande sig hvis der kæmpes om staven.

Præciseringer

 • Spilleren må kun bruge én og samme hånd til at vende deres kort og tage totem’en med.
 • Når spilleren vender et kort skal det vændes væk fra dem selv, så de ikke selv kan se det før de andre spillere.

Fejl og straf

Hvis en spiller laver en fejl skal spilleren tage alle de andre spilleres skraldebunker samt kortene i gryden, og lægge dem nederst i deres kortbunke, hvorefter turen bliver deres.

Det tæller som en fejl når en spiller bryder spillets regler. Eksempler på dette kan være, men er ikke begrænset til, følgende.

 • Røre ved totem’en uden at være i duel.
 • Vende et kort når det ikke er ens tur.

Følgende tæller ikke som fejl.

 • Vende et kort selvom der er duel, så længe man ikke selv er en del af duellen.

Annulering af en straf: Hvis en hvilken som helst spiller laver en fejl under en duel, kan andre spillere i duel annullere straffen ved at tage totem’en og derved vinde duellen i stedet.